Zespół

Katarzyna Kwiatkowska

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego wydziału psychologii ze specjalnością psychologii klinicznej dziecka. Ukończyłam całościowe 5-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Centrum Psychologiczno-Medycznym Mabor pod kierownictwem prof. Ireny Namysłowskiej. Ukończyłam Studia Podyplomowe z Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii na SWPR w Warszawie. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką PTP (nr 259) i specjalistką w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, obecnie kończę specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej. Jestem instruktorką i superwizorką metody VIT (Wideo Treningu Komunikacji). Ukończyłam roczne szkolenie Terapii Ruchem i Tańcem. Jestem nauczycielką ze stopniem nauczyciela dyplomowanego.
Od ponad 25 lat pracuję w różnych obszarach pomocy psychologicznej i psychoterapii. Prowadzę terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, terapię rodzinną i par oraz treningi i warsztaty pracy z ciałem.
Pracowałam w: Zespole Wczesnej Interwencji w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”; Zespole Szkół Specjalnych nr 63 ul. Elektoralna w Warszawie; Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP;
Współpracowałam z: Poradnią Psychologiczno-Psychiatryczną Pro Psyche; Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – PZP ul. Dzielna 7; Stowarzyszeniem Spoza; Stowarzyszeniem Ingenium; APS; Fundacją Edukacyjną „Varsovia”; WCPR w Warszawie.
Przez 16 lat prowadziłam Teatr Emocji i Wyobraźni i współpracowałam z różnymi ośrodkami kultury na terenie Warszawy.
Obecnie pracuję w ramach NFZ w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i NZOZ Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza ul. Karmelicka 26 w Warszawie oraz prowadzę własną działalność.
W PTP byłam członkinią Komisji Rewizyjnej Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka i kilkukrotnie delegatką na Walne Zgromadzenia PTP -u.