Zarząd WOT

Warszawski Oddział Terenowy PTP

W trakcie zwołanego 30 sierpnia 2022 przez ZG PTP Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego, wybrano Zarząd WOT, który od razu przystąpił do pracy organizując Zebrania, w trakcie których wybrano m.in. skład Komisji Rewizyjnej oraz wyłoniono delegatów Oddziału na 3-letnią kadencję ZG PTP.
Praca w Zarządzie WOT jest rolą społeczną, a cel jaki nam, jego członkom, przyświeca to działalność na rzecz integracji Oddziału uwzględniająca specyfikę pracy psychologów stanowiących jego społeczność. Dlatego jedną z pierwszych inicjatyw było rozesłanie do członków i członkiń Oddziału ankiety zbierającej informacje dotyczące ich pracy oraz tematów, jakimi powinien zająć się WOT z jednoczesnym zaproszeniem do włączenia się do współpracy. 
Wierzymy, że tylko wspólnie możemy wypracować takie standardy działania Warszawskiego Oddziału, które zachęcą kolejnych psychologów do wstępowania w poczet PTP i będą mieć przełożenie na poczucie satysfakcji z przynależności do zrzeszającego profesjonalistów Towarzystwa.

Zarząd WOT

Ewelina Rubaj-Wiater

Przewodnicząca

Emilia Wrocławska-Warchala

Wiceprzewodnicząca

Marta Głowacka

Skarbniczka

Magdalena Bogdan

Sekretarz

Katarzyna Moczulska

.

Marta Scattergood

.

Maksym Kosiński

.

Komisja Rewizyjna

Olga Wieczorek-Trzeciak

Przewodnicząca

Anna Stępniewska

Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Kwiatkowska

.

Angelika Sadkowska

.

Dariusz Skorupa

.