Zarząd WOT

Warszawski Oddział Terenowy PTP

Od prawie 120 lat wspieramy psychologię, psychologów i zawody psychologiczne, starając się działać na rzecz naszych członkiń i członków, na każdym etapie ich rozwoju zawodowego.
Psychologia wpływa na wszystkie obszary życia, a wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi psychologiczne rośnie także nasza społeczność. Wszystkich nas łączy pasja do psychologii i jej wpływ na jednostkę i społeczeństwo. Naszą społeczność tworzą ludzie, którzy mają wielkie marzenia i których pasjonuje psychologia. To osoby, które uprawiają zawód psychologa (członkowie zwyczajni) i/lub psychoterapeuty lub są studentami psychologii (członkowie nadzwyczajni).

Nasze członkinie i członkowie są tak różnorodni, jak sama dyscyplina naukowa, ale łączy nas wspólna misja: tworzenia, przekazywania i stosowania wiedzy psychologicznej z korzyścią dla społeczeństwa i poprawy jakości życia. Staramy się podnosić poziom szkolenia i praktyki psychologicznej, a także zwiększać świadomość psychologiczną w społeczeństwie.

Wyzwania
Stale udoskonalamy nasze działania, aby sprostać potrzebom zawodowym naszych członkiń i członków oraz wzmocnić głos psychologii i psychologów w kluczowych kwestiach społecznych. Chcemy dbać o podnoszenie poziomu szkolenia i praktyki psychologicznej.

Wsparcie
WOT PTP stara się wspierać w rozwoju zawodowym swoich członków poprzez organizowanie ciekawych wydarzeń, szkoleń i webinarów, dając im możliwość możliwość doskonalenia zawodowego.

Rzecznicy
Nasza praca i praca naszych członkiń i członków pomaga wpływać i rozwijać psychologiczne podejście do kształtowania wszystkich obszarów życia, stawiając na pierwszym miejscu człowieka.

Łączyć
Tworzymy społeczność dając tym samym możliwości nawiązywania kontaktów, ułatwiając łączenie się i współpracę z innymi członkami. Różnorodność polega na rozpoznawaniu i docenianiu różnic w obrębie naszej grupy, dzięki czemu możemy czerpać korzyści z posiadania różnorodnych perspektyw w procesie poznawczym.

Życzliwość i otwartość
Naszym działaniom przyświecają podstawowe prawa przysługujące wszystkim ludziom w Polsce, niezależnie od ich narodowości i statusu społecznego: szacunek, godność, otwartość, sprawiedliwość. Jesteśmy wspólnotą działająca świadomie i profesjonalnie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.

Zarząd
Praca w Zarządzie WOT PTP jest rolą społeczną, co oznacza, że nie pobieramy wynagrodzenia. Wszystko co robimy jest podyktowane chęcią działalności na rzecz integracji społeczności psychologów, wsparcia i poszerzania kompetencji oraz promowanie wysokich standardów pracy w tym zawodzie. Chcesz nas wesprzeć i działać na rzecz naszej społeczności? Zapraszamy Cię serdecznie – napisz do nas !

WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY PTP – NOWOCZESNOŚĆ NA FUNDAMENCIE TRADYCJI.

Cele:
• Zapewnianie swoim członkom wsparcie poprzez członkostwo w społeczności i obowiązkowe ustawiczne szkolenie zawodowe;
• Organizowanie szkoleń, warsztatów i wydarzeń integracyjnych;
• Promowanie istotnych wydarzeń, publikacji, książek, czasopism;
• Ustanawianie standardów pracy psychologicznej w naszym województwie;
• Wspieranie edukacji studentów psychologii;
• Edukowanie opinii publicznej w zakresie psychologii;

Zarząd WOT

Ewelina Rubaj-Wiater

Przewodniczący

Karolina Lea Jarmołowicz

Zastępca Przewodniczącego

Magdalena Ostapiuk

Skarbnik

Magdalena Siembab

Sekretarz

Magdalena Chrapowicka

Członek Zarządu

Natalia Lahodiuk

Członek Zarządu

Dr Piotr Toczyski

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Olga Wieczorek-Trzeciak

Przewodnicząca

Anna Stępniewska

Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Kwiatkowska

.

Angelika Sadkowska

.

Dariusz Skorupa

.