Zarząd WOT

Warszawski Oddział Terenowy PTP

30 stycznia 2024 w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego wybrano nowy Zarząd na trzyletnią kadencję. Praca w Zarządzie WOT jest rolą społeczną, a cel jaki nam przyświeca to działalność na rzecz integracji społeczności psychologów, wsparcie poszerzania kompetencji oraz promowanie wysokich standardów naszej pracy. Dlatego Zarząd w pierwszym etapie podzielił role i obowiązki pomiędzy jego członków, a następnie skupił się na opracowaniu strategie komunikacji i planu działania.

Strategia działań i plany komunikacyjne na lata: 2024-2027 obejmują regularne aktywności na rzecz członkiń i członków, w odpowiedzi na ich potrzeby, a przygotowane w oparciu o wyniki ankiety realizowanej w 2023r. Wierzymy, że działania te pozwolą na jeszcze lepsze zintegrowanie naszej społeczności, a bycie członkiem do WOT PTP będzie wiązała się z poczuciem satysfakcji z przynależności do Towarzystwa zrzeszającego profesjonalnych specjalistów.

Zarząd WOT

Ewelina Rubaj-Wiater

Przewodniczący

Karolina Lea Jarmołowicz

Zastępca Przewodniczącego

Szymon Niemiec

Sekretarz

Emilia Wrocławska-Warchala

Skarbnik

Magdalena Siembab

Członek Zarządu

Natalia Lahodiuk

Członek Zarządu

Magdalena Ostapiuk

Członek Zarządu

Magdalena Chrapowicka

Członek Zarządu

Dr Piotr Toczyski

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Olga Wieczorek-Trzeciak

Przewodnicząca

Anna Stępniewska

Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Kwiatkowska

.

Angelika Sadkowska

.

Dariusz Skorupa

.