Reaktywacja członkostwa

Reaktywacja członkostwa

Osoby zalegające z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata po uprzednim jednokrotnym upomnieniu, mogą zostać skreślone z listy członków PTP, co oznacza zawieszenie certyfikatów i rekomendacji przyznawanych w ramach Towarzystwa.
Osoba skreślona z listy członków, nie może zostać ponownie przyjęta do Towarzystwa, możliwa jest jedynie reaktywacja członkostwa po uregulowaniu zobowiązań wobec PTP.

Jak reaktywować członkostwo?

1. Opłać zaległe składki.
2. Dostarcz lub prześlij pisemny wniosek na adres Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP: ul. Mickiewicza 64 lok. 66, 01-650 Warszawa
lub prześlij mailem na adres: ptp.otwarszawa@psych.org.pl
3. Czekaj na informację potwierdzającą zmianę statusu członkowskiego.