Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Z okazji nadchodzącego Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego podejmuje w tym roku temat ważny i aktualny. W kontekście wojny na Ukrainie i licznych uchodźców, którzy od prawie dwóch lat stanowią dużą część naszej społeczności, zapraszamy na trzy wydarzenia związane z tematyką depresji.

Planowane wydarzenia:

22 lutego godz. 17.00-18:30

“Możliwości wykorzystania narzędzia iFightDepression” – prowadzący: dr Piotr Toczyski m.in. konsultant naukowy metody EAAD-Best.eu w Polsce.

23 lutego w godz. 9.00-16.00

IV Sympozjum Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

23 lutego w godz. 16.30-18.00

„Perspektywa psychologiczna migracji w obliczu wojny” – prowadząca: Iana Lisna-Nozykowska; psycholożka, psychoterapeutka, interwentka kryzysowa, współpracująca z wieloma fundacjami m.in. z Polskim Forum Migracyjnym.

Materiały dodatkowe:

Przewodnik w języku ukraińskim dla osób szukających bezpłatnej pomocy
Materiały na temat depresji – do samodzielnego wykorzystania (kilkanaście wersji językowych m.in. w polskim, ukraińskim i angielskim)

Poniżej szczegółowe informacje na temat planowanych wydarzeń:

22 lutego godz. 17.00-18:30

“Możliwości wykorzystania narzędzia iFightDepression” – prowadzący: dr Piotr Toczyski m.in. konsultant naukowy metody EAAD-Best.eu w Polsce.

Chęć udziału należy zgłosić wcześniej korzystając z linka: https://forms.gle/Cj26d3YGNg2TxCXbA
Link umożliwiający dołączenie do webinaru zostanie przesłany indywidualnie na wskazany w formularzu adres mailowy 12h przed planowanym wydarzeniem.

dr Piotr Toczyski

Psycholog, absolwent Wydziału Psychologii UW oraz doktor socjologii (PAN). Kieruje w Polsce dwoma projektami badawczymi w konsorcjach Europejskiego Aliansu Przeciw Depresji (EAAD-Best i MESUR), w których pół tysiąca polskich i ukraińskich specjalistów zaczęło korzystać w swojej pracy z bezpłatnych europejskich warsztatów tool.iFightDepression.com z katalogu najlepszych praktyk Komisji Europejskiej na rzecz publicznego zdrowia psychicznego. Superwizuje staże EuroPsy dla wchodzących w zawód psychologów, którzy chcą uzyskać certyfikat Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych. Od ponad 15 lat związany jest z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Przez ten czas regularnie wykłada także w Uniwersytecie SWPS i Collegium Civitas.

Opis narzędzia:
Uczestnicy dostaną bezpłatne narzędzie do pracy z klientami i pacjentami, także w języku ukraińskim: iCBT wypracowane w programach o zdrowiu Unii Europejskiej, dostępne dla specjalistów w kilkunastu językach i szeroko stosowane w praktyce klinicznej w Europie. Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z niego w pracy z klientami i pacjentami: https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/article/details?id=612149&language=pl
Istnieje także pełna wersja w języku ukraińskim. Można przełączać się między wersjami językowymi.

Narzędzie jest przeznaczone do pracy własnej, ale pacjenci i klienci stosują je w kontakcie z terapeutą. Narzędzie iCBT iFightDepression jest w Polsce za darmo w ramach programu EAAD-Best.eu. iFightDepression jest już dostępne w kilkunastu językach, od niedawna także po polsku. W Europie lekarze często dają odsyłanym przez siebie pacjentom z łagodną depresją dostęp do tych warsztatów. Są przetestowane klinicznie i można realizować je pod okiem swojego lekarza pierwszego kontaktu, psychoterapeuty albo psychiatry. Pierwsi polscy specjaliści już rekomendują iFightDepression swoim klientom i pacjentom i są dla nich przewodnikami. Żeby zostać przewodnikiem, można zgłosić się bezpośrednio do dr. Piotra Toczyskiego, konsultanta naukowego metody EAAD-Best.eu w Polsce (e-mail: ptoczyski@aps.edu.pl).
Przydatny godzinny samouczek o iFightDepression po angielsku dostępny jest też na stronie www.AliansPrzeciwDepresji.org

Narzędzie iFightDepression oparte jest na treściach pochodzących z terapii poznawczo-behawioralnej, która w Europie w krajowych wytycznych dotyczących leczenia depresji wymieniana bywa jako podstawowy filar leczenia obok psychofarmakoterapii [1]. Skuteczność CBT w leczeniu depresji została potwierdzona w wielu metaanalizach [2]. Ponieważ procedura terapeutyczna jest ustrukturyzowana, może być dobrze przeniesiona do formatu cyfrowego. W tym celu iFightDepression łączy treści psychoedukacyjne i techniki z terapii behawioralnej w sześciu warsztatach.
Warsztaty 1 i 3 uczą techniki aktywizacji behawioralnej z wykorzystaniem dzienniczka aktywności i ćwiczenia z planowania pozytywnych działań z wyprzedzeniem [3,4]. Celem jest pomoc pacjentom w zwiększeniu aktywności i celowym budowaniu pozytywnych działań. Warsztat 2 zajmuje się zaburzeniami snu często związanymi z depresją, które jak wykazano, mogą być łagodzone przez interwencje cyfrowe [5]. Warsztat 4 przeprowadza z użytkownikami trening rozwiązywania problemów i umożliwia podział dużego zadania na możliwe do opanowania podetapy. Ta technika również została powiązana z poprawą objawów depresyjnych w badaniach [6,7]. Warsztaty 5 i 6 koncentrują się na negatywnych przekonaniach i nabywaniu alternatywnych wzorców myślenia. Jest to klasyczna treść CBT i chociaż korzyści z zastosowania tej techniki samodzielnie nie zostały udowodnione ponad wszelką wątpliwość [8], to jej skuteczność w połączeniu z innymi opisanymi technikami uważa się za dobrze ugruntowaną [9]

[1] DGPPN, BÄK, KBV, et al. S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression – Langfassung [Internet]. 2. Auflage. 2015. [2] Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJJ, et al. The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognit Ther Res [Internet]. 2012;36:427–440. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s10608-012-9476-1. [3] Cuijpers P, van Straten A, Warmerdam L. Behavioral activation treatments of depression: A meta-analysis. Clin Psychol Rev [Internet]. 2007;27:318–326. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S027273580600136X. Behavioral activation treatments of depression: A meta-analysis. Clin Psychol Rev [Internet]. 2007;27:318–326. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S027273580600136X [4] Ekers D, Webster L, Van Straten A, et al. Behavioural Activation for Depression; An Update of Meta-Analysis of Effectiveness and Sub Group Analysis. Aleman A, editor. PLoS One [Internet]. 2014;9:e100100. Available from: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0100100. [5] Zachariae R, Lyby MS, Ritterband LM, et al. Efficacy of internet-delivered cognitive-behavioral therapy for insomnia – A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Sleep Med Rev [Internet]. 2016;30:1–10. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1087079215001483. [6] Bell AC, D’Zurilla TJ. Problem-solving therapy for depression: A meta-analysis. Clin Psychol Rev [Internet]. 2009;29:348–353. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272735809000269. [7] Cuijpers P, de Wit L, Kleiboer A, et al. Problem-solving therapy for adult depression: An updated meta-analysis. Eur Psychiatry [Internet]. 2018;48:27–37. Available from: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0924933800006714/type/journal_article. [8] Cristea IA, Huibers MJH, David D, et al. The effects of cognitive behavior therapy for adult depression on dysfunctional thinking: A meta-analysis. Clin Psychol Rev [Internet]. 2015;42:62–71. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272735815001166. [9] Longmore RJ, Worrell M. Do we need to challenge thoughts in cognitive behavior therapy? Clin Psychol Rev [Internet]. 2007;27:173–187. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S027273580600081X. Więcej: https://hadea.ec.europa.eu/news/ifightdepression-eu-funded-tool-empower-people-depression-2021-10-08_en


23 lutego w godz. 9.00-16.00

IV Sympozjum Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

Wspólne Sympozjum Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (organizacja parasolowa EAP) i European Association for Psychotherapy, poświęcone będzie dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wojny na dzieci. Wśród wybitnych prelegentów, którzy są ekspertami w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży będą: dr Vera Zimprich, prof. Halyna Katolyk, prof. dr Mykhailo Pustovoit, doc. Prof. Kataryna Dzivak i dr Irena Bezić. Szczegółowe informacje o Sympozjum: https://www.uasymposium.online.

Chęć udziału należy zgłosić wcześniej korzystając z linka: https://www.uasymposium.online/event-details/fourth-symposium/form


23 lutego w godz. 16.30-18.00

„Perspektywa psychologiczna migracji w obliczu wojny” – prowadząca: Iana Lisna-Nozykowska; psycholożka, psychoterapeutka, interwentka kryzysowa, współpracująca z wieloma fundacjami m.in. z Polskim Forum Migracyjnym.

Chęć udziału należy zgłosić wcześniej korzystając z linka: https://forms.gle/xnB8vTCnjFLP3z5A9
Link umożliwiający dołączenie do webinaru zostanie przesłany indywidualnie na wskazany w formularzu adres mailowy 12h przed planowanym wydarzeniem.

Agenda:
1. Migracja i jej przyczyny. Migracja w obliczu wojny.
2. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia depresji u osób z doświadczeniem migracji:
– Dotychczasowe doświadczenie oraz zasoby osoby w migracji.
– Względna deprywacja wywołana migracją i jej skutki.
– Nadzieje związane z migracją. Pułapki myślenia o migracji.
– Przeżywanie utraty – idealizacja dotychczasowego życia.
3. Etapy adaptacji. Czynniki wspierające.

Iana Lisna-Nozykowska

Magister psychologii (specjalizacja:psychoterapia) , absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS kierunek Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.