Cele i korzyści

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ?

Co zyskuje psycholog należący do PTP ?

Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa.
Korzystanie z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów.
Uzyskiwanie potwierdzenia własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji lub certyfikatów, takich jak:
certyfikat EuroPsy [link],
licencja psychoterapeutyczna [link],
licencja dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń [link],
rekomendacje do prowadzenia grupowego treningu dla celów edukacyjnych [link],
rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami [link].
Zniżki na udział w szkoleniach (np. 10% zniżka na szkolenia z metod diagnostycznych prowadzone w Pracowni Testów Psychologicznych) oraz konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.
Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa.

Co dzięki pracy PTP zyskuje środowisko psychologów ?

Czuwanie nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi zawodu psychologa (ustawa o zawodzie psychologa, rozporządzenia do ustaw, w których wymieniany jest psycholog i jego usługi).
Ochrona narzędzi i metod pracy psychologa.
Czuwanie nad etyką zawodową.
Tworzenie standardów uprawiania zawodu.
Reprezentowanie psychologów w organizacjach międzynarodowych.
Reprezentowanie środowiska w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN oraz na zjazdach, konferencjach, itp.
Możliwość integracji psychologów z różnych środowisk i wymiany doświadczeń zawodowych.