Krok po kroku do członkostwa w PTP

1. Wypełnij deklarację członkowską

Wypełnij deklarację członkowską w 2 egzemplarzach. Dokument powinien być podpisany przez dwóch członków wprowadzających, którzy mają uregulowane składki. Jeżeli masz kłopot ze znalezieniem takich osób – skontaktuj się z Zarządem WOT.

2. Opłać wpisowe

Opłać wpisowe (50 zł). Osoby ubiegające się o status członka/członkini Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP wnoszą opłaty na konto Zarządu Głównego z informacją w tytule przelewu, że wstępują do WOT („Opłata wpisowa WOT PTP”).
Zarząd Główny PTP 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
Konto: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

3. Przygotuj załączniki

Potrzebne będą: ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie opłaty wpisowego.

4. Wyślij dokumenty i czekaj na informację zwrotną

Deklaracje wraz z załącznikami możesz przesłać mailem na adres: ptp.otwarszawa@psych.org.pl lub przesłać pocztą na adres siedziby Oddziału Warszawskiego: ul. Mickiewicza 64 lok. 66, 01-650 Warszawa. Deklaracje rozpatruje Zarząd Oddziału w trakcie cyklicznie odbywających się zebrań i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu.