Zebrania Zarządu WOT

Przyjęto terminarz zebrań Zarządu w 2023 roku – pierwszy wtorek miesiąca (godz. 20.00), poza kwietniem, majem, czerwcem i wrześniem, w których zebrania odbędą się w trzeci wtorek miesiąca (godz. 20.00). W lipcu i sierpniu Zarząd nie planuje zebrań.

3 stycznia
7 lutego
7 marca
18 kwietnia
23 maja
20 czerwca
19 września
3 października
7 listopada
5 grudnia