Warunki przynależności

Warunki przynależności

Członkiem zwyczajnym PTP może zostać osoba, która ukończyła studia psychologiczne na poziomie magisterskim, natomiast członkiem nadzwyczajnym może zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe.
Warunkiem ubiegania się o członkostwo w Warszawskim Oddziale Terenowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest złożenie deklaracji członkowskiej podpisanej przez dwóch członków zwyczajnych PTP wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki.
Deklaracje w dwóch egzemplarzach razem z załącznikami:
• kopią dyplomu ukończenia studiów
• zgodą na przetwarzanie danych osobowych
• potwierdzeniem opłacenia wpisowego (50 zł)
można złożyć:
• elektronicznie – wysyłając w formie skanu na adres e-mail: ptp.otwarszawa@psych.org.pl
• stacjonarnie – osobiście lub przesyłając na adres siedziby Oddziału Warszawskiego, ul. Mickiewicza 64 lok. 66, 01-650 Warszawa

Składki członkowskie i opłata wpisowa

Członkowie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wnoszą opłaty wpisowe oraz składki członkowskie na konto Zarządu Głównego PTP z informacją w tytule przelewu, że wpłata dotyczy WOT.
Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PTP.
Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi 100,00zł (50,00 zł dla studentów).
Emeryci nie płacą składek, mogą natomiast wnosić opłaty dowolnej wysokości.
Dane do przelewu:
Zarząd Główny PTP 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
Konto: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
Tytułem: składka członkowska WOT za rok XXXX, imię i nazwisko, nr ewidencyjny PTP