Zespół

Ewelina Rubaj-Wiater

Przewodniczący

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy), ekspertka w zakresie weryfikacji wiarygodności – certyfikowana poligraferka.

Jestem absolwentką kierunku psychologia, specjalność kliniczna w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam Podyplomowe Studium Psychoterapii, Studium Terapii Par oraz Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowanych przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Brałam również udział w prowadzonym przez dr hab. Agnieszkę Popiel i dr Ewę Pragłowską (kierującymi Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS) specjalistycznym kursie Zorientowanej na Traumę Terapii Poznawczo-Behawioralnej (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD). Ukończyłam pełen cykl szkolenia Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment) akredytowanego przez Anna Freud Center w Londynie. Ukończyłam szkolenie „Klinika małżeństwa – terapia par wg metody Johna M. Gottmana” w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz szkolenie organizowane przez PSEFT w nurcie Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy, w tym dla LGBTQ).

Posiadam również uprawnienia do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (nr zaś. 79/42/15). Jestem także absolwentką Studium Leczenia Uzależnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalistą terapii uzależnień) oraz Podyplomowych Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych na UMCS przygotowujących nauczycieli do roli doradcy zawodowego. Ukończyłam również kurs interwencji kryzysowej atestowany przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN oraz szkolenie dla mediatorów w Polskim Centrum Mediacji. Uczestniczyłam w szkoleniu dot. techniki przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI oraz w specjalistycznym kursie dla negocjatorów policyjnych (CSP w Legionowie). Brałam również udział w szkoleniu z „Metody Oceny Zintegrowanej – Assessment Center” w Służbie Cywilnej.

Jestem członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkinią Sekcji Psychoterapii w tym Towarzystwie. Prowadzę szkolenia, interwencje kryzysowe, konsultacje psychologiczne (w tym diagnostykę), długo- i krótkoterminową psychoterapię indywidualną zorientowaną psychodynamicznie.
Prowadzę też psychoterapię par/małżeńską, rodzinną oraz współprowadzę grupy. Bliska jest mi perspektywa
integracyjna.

Ponad 15 letnie doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Klinika Nerwic, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży), Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, szpitalach w Lublinie (odziały neurologiczne, onkologiczne), Ośrodkach Leczenia Uzależnień, Ośrodku Readaptacyjno- Rehabilitacyjnym Ministerstwa Zdrowia w Karczewie, Poradniach Zdrowia Psychicznego w Warszawie, Fundacji ITAKA, Telefonie zaufania. Pracuję pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów oraz regularnie uaktualniam swoją wiedzę. Na stałe jestem związana ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie (Poradnia Zdrowia Psychicznego).

Jako ekspertka w zakresie weryfikacji wiarygodności o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym aktywnie działam na rzecz podnoszenia standardów realizowanych procedur z wykorzystaniem badań poligraficznych – jestem członkinią Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów (PSP) oraz członkinią American Polygraph Assocciation (APA). Jestem trenerką certyfikowaną przez International Polygraph Studies Center, posiadającą rekomendację American Polygraph Association (APA) – “Primary polygraph instructor”. Posiadam międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia badań poligraficznych oraz certyfikaty ukończenia zaawansowanych szkoleń akredytowanych przez APA oraz American Association of Police Polygraph Examiners. Dzięki wiedzy oraz praktyce w obszarze psychologii i psychoterapii, prowadzę wielopłaszczyznowo i wnikliwie procesy weryfikacji wiarygodności.