Zespół

Dr Emilia Wrocławska-Warchala

Ukończyłam psychologię i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, które dały mi otwartość na różne perspektywy i potrzebę łączenia różnych dyscyplin i szkół myślenia. Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, swoją pracę obroniłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W psychologii szukam wątków humanistycznych, w pracy badawczej specjalizowałam się w psychologii narracyjnej i psychologii religii, badałam negatywne doświadczenia biograficzne, sposoby nadawania im znaczenia i wplatania ich w historię życia. W diagnozie psychologicznej za szczególnie cenne uważam łączenie metod jakościowych i ilościowych; w dydaktyce uniwersyteckiej zajmowałam się między innymi metodami jakościowymi, narracyjnymi i projekcyjnymi, jak również metodami kwestionariuszowymi. Od niemal 10 lat zajmuję się tłumaczeniem i adaptacją narzędzi diagnostycznych i badawczych w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym w szczególności kwestionariuszy do diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży (ASRS, CDI 2, Conners 3, SENA), rodziców (PSI-4, SIPA), a także wywiadów klinicznych (SCID-5-PD, SCID-5-CV).