Zespół

Dariusz Skorupa

Psycholog o specjalnościach społeczna psychologia kliniczna oraz psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa, inżynier zarządzania o specjalności zarządzanie rozwojem i konsulting.
Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego, gdzie ukończył dwuletnie Studium Pedagogiczne.
Aktualnie jest na IV roku szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji oraz w Szkole Psychoterapii Par i rodzin tej placówki.
Pracuje jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego SZPZLO Wawer w Warszawie. Jest licencjonowanym specjalistą Biofeedback EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz założycielem i właścicielem AKADEMII BIOFEEDBACK EEG Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego w Warszawie.
Ma syna, który również jest psychologiem.