Zespół

Anna Stępniewska

Ukończyłam studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szkolenie terapeutyczne odbyłam w Laboratorium Psychoedukacji (LP), gdzie od 2004 roku zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Oprócz terapii zajmuję się też superwizją, coachingiem oraz prowadzę zajęcia na Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu, jakie LP realizuje wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Jestem psychologiem, psychoterapeutką, posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapii (EAP).
Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a następnie 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych, uczestniczyłam w wielu kursach rozwojowych i zawodowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Mazowieckim
Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyłam staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. Bogdana de Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Mam kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.