WOT na konferencji “Zapobieganie Depresji i Zachowaniom Samobójczym”

4 lutego b.r. odbyła się w Brukseli międzynarodowa konferencja organizowana przez Europejski Alians Przeciwko Depresji (European Alliance Against Depression’s) o tytule: „Zapobieganie Depresji i Zachowaniom Samobójczym”.

Głównym celem jej było podzielenie się wnioskami wyciągniętymi podczas wdrażania 4-poziomowego podejścia interwencji środowiskowej ukierunkowanej na przeciwdziałanie depresji i zachowaniom samobójczym.

Konferencja ta była międzynarodową wymianą doświadczeń z wdrażania najlepszych praktyk w obszarze zdrowia psychicznego z organizacjami z całej Europy. Zapobieganie depresji i zachowaniom samobójczym to złożone zadanie, które wykracza poza granice zwykłej opieki zdrowotnej. Uczestniczyli w niej aktywnie także członkowie naszego zarządu, a przede wszystkim niezwykle cenna prelekcja Członka naszego Zarządu: dr Piotra Toczyskiego, który swoim wystąpieniem zaznaczył, jak ważnym miejscem na mapie Europy jest Polska.

Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że Warszawski Oddział Terenowy PTP mógł uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu.

Szkolenie jest finansowane ze środków Komisji Europejskiej, z Trzeciego Programu dla Zdrowia w ramach przedsięwzięcia EAAD-Best.eu