Zapraszamy na konferencję „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Dziś jesteśmy na konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania” – otwierającej projekt pozakonkursowy realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych pn.: “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Z ramienia Warszawskiego Oddziału Terenowego: Patryk Hałańczak (psycholog, seksuolog, logopeda) aktywnie uczestniczy m.in. w grupach warsztatowych, celem identyfikacji kluczowych działań, które powinny zostać podjęte w obszarze wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym sposobów ich realizacji we współpracy międzyinstytucjonalnej oraz międzysektorowej.

Konferencja ma być okazją do poznania i połączenia różnych perspektyw i doświadczeń, tak, by stały się one fundamentem dla wypracowania skutecznych rozwiązań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Rezultaty konferencji zostaną wykorzystane do uszczegółowienia w projekcie tych działań, które odnoszą się do wspierania dobrostanu psychicznego i zapewnienia dostępności procesu nauczania – uczenia się z uwzględnieniem klimatu szkolnego i sprzyjającego rozwojowi środowiska.

Transmisja dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=KH0nNI7VZBY

Zapraszamy do oglądania !

Zarząd WOT PTP