Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego PTP dedykowane wyborom nowego Zarządu WOT PTP – 30 stycznia g.17.00

Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału PTP w Warszawie w dniu 30.01.2024 r. o godzinie 17.00 w pierwszym terminie i w dniu 30.01.2024 r. 17.15 w drugim terminie. Miejsce obrad: Centrum Warszawy – dokładny adres sali zostanie doprecyzowany w zależności od liczby zgłoszeń zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału Warszawskiego PTP dedykowanemu wyborom nowego Zarządu WOT PTP oraz szkoleniu wprowadzającym na temat terapii skoncentrowanej na emocjach EFT (Emotionally Focused Therapy podejście Sue Johnson) – prowadząca Barbara Sławik. Szkolenie, dzięki formie stacjonarnej, pozwoli na pracę z wykorzystaniem nagrań realnych sesji z pacjentami.

Zarząd, po ok. 1.5 rocznym okresie aktywności, stanął w obliczu rosnących zobowiązań zawodowych, rodzinnych, a także komplikacji zdrowotnych. Dlatego dbając o ciągłość funkcjonowania Oddziału Warszawskiego PTP, zdecydowaliśmy o konieczności niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia i wyboru nowego, liczniejszego składu Zarządu. Tym samym zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz stowarzyszenia do obecności i kandydowania. Liczymy, że wiele ciekawych, rozpoczętych przez nas projektów będzie miało szansę być kontynuowane, a nowa energia wpłynie na jeszcze dynamiczniejszy rozwój naszego Warszawskiego Oddziału Terenowego. Najliczniejszego w Polsce.

W trosce o dobrą organizację spotkania, prosimy o PILNE wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 07.01.2024 r., abyśmy jak najszybciej mogli dograć szczegóły i miejsce wydarzenia: https://forms.gle/BxPMJP8ACSeiKX4u6

Zapraszamy i liczymy na Państwa udział
Zarząd WOT PTP