Nowy Zarząd WOT PTP zaprasza członków Oddziału na Nadzwyczajne Walne Zebranie 29 września br.

22 września 2022 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału PTP w Warszawie wybrano skład Komisji Rewizyjnej WOT PTP: Anna Stępniewska, Angelika Sadkowska, Patrycja Kowalska.

Zarząd WOT PTP, po konsultacji z mec. dr Maciejem Bocheńskim podjął w dniu 22.09.2022 r. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału PTP w Warszawie w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 17.00 w pierwszym terminie i 17.15 w drugim terminie. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania odbędą się w siedziba WOT PTP, ul. Mickiewicza 64/66, Warszawa.

Porządek obrad:

  • Wybór uzupełniający listy delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP planowane na 26-27 listopada br.
  • Wymiana refleksji o projekcie \”Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów\”.
  • Wolne Wnioski.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do zapoznania się projektem ww. ustawy – druk sejmowy 2113 skierowany 6 lipca 2022 r. do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.