Komunikat Zarządu Głównego dla członków Oddziału PTP w Warszawie

Szanowni Państwo,
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w Warszawie
, które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) w Auli Wydziału Psychologii UW o godz. 17.15 (w II terminie) dokonało wyboru Przewodniczącego i 9 członków Zarządu Oddziału na nową kadencję oraz wybrało 19 delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTP. Przewodniczącą Zarządu wybrano panią Ewelinę Rubaj-Wiater.
Nowy Zarząd na posiedzeniu w dniu 6 bm. ukonstytuował się następująco: wiceprzewodnicząca – Beata Trześniewska; sekretarz – Danuta Prokulska-Balcerzak, skarbnik – Emilia Wrocławska-Warchala; członkowie Zarządu: Magdalena Bogdan, Marta Głowacka, Maksym Kosiński, Katarzyna Moczulska, Marta Scattergood, Anna Srebrna.

Nowy Zarząd Oddziału na swoim posiedzeniu w dniu 6 bm. przyjął również uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w dniu 22 września 2022 r. Obrady odbędą się w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, parter, o godz. 17.00 w I terminie i 17.15 w II terminie. Porządek obrad przewiduje wybory uzupełniające delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTP, wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału, wolne wnioski oraz debatę zgromadzonych z Zarządem Oddziału. Szczegółowe informacje o Walnym Zebraniu zawarte są w liście nowo wybranego Zarządu do członków Oddziału. Do tych z Państwa, których adres e-mail jest prawidłowy w zasobach Oddziału w Warszawie i w biurze ZG PTP list dotrze drogą elektroniczną. Tych z Państwa, którzy zechcą uzupełnić adres e-mail, prosimy o kontakt z biurem ZG PTP www.psych.org.pl

Nowy Zarząd Oddziału rozpocznie oficjalnie działania w dniu 22 września br. przed zwołanym Walnym Zebraniem, po protokólarnym przejęciu zasobów Oddziału: dostępu do siedziby, do dokumentacji i urządzeń oraz dostępu do mediów elektronicznych.

Za Zarząd Główny
dr Krystyna Teresa Panas
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego