Zespół

Magdalena Chrapowicka

Jestem psycholożką i psychoterapeutką o orientacji psychodynamicznej -absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Aktualnie w trakcie Szkoły Psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w którym prowadzi psychoterapię w Poradni Saeksuologicznej i Patologii Współżycia oraz w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a także w oddziale dziennym dla młodych dorosłych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej “Cepelek” oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu, a także w ośrodkach prywatnych. Zanim zostałam psychoterapeutką współpracowałam z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej w zakresie działań promocyjnych i jako koordynatorka projektów edukacyjnych oraz byłam pracownikiem dydaktycznym w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, prowadząc zajęcia dla studentów psychologii.