Psychologia Edukacyjna

W kwietniu 2024r. Zarząd WOT PTP powołał Koordynator ds. Psychologii Edukacyjnej – Patryka Hałajczaka. Członek naszego oddziału jest psychologiem szkolnym i doświadczonym praktykiem.

Tym samym rozpoczęliśmy szereg działań jakie Patryk wspólnie z zarządem, realizować będzie na rzecz psychologów szkolnych i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Mamy świadomość, że praca psychologa w szkole wymaga szczególnych kompetencji; a podstawą pracy dydaktycznej jest rozumienie roli i zadań psychologa szkolnego zgodnie z założeniami modelu MPPI, opracowanego przez prof. Grażynę Katrę.

W ciągu kilku tygodni odbyło się szereg spotkań:

3 kwietnia w województwie Kujawsko – Pomorskim z Kuratorium Oświaty;
10 kwietnia z dr Magdalena Śniegulska z Katedry Psychologii Poznawczej Rozwoju i Edukacji SWPS w Warszawie;
17 kwietnia z Panią prof. Anną Cierpką, prof. Grażyną Katrą, dr Julią Barlińską oraz dr Karolina Małek z Wydział Psychologii UW;

Zwieńczeniem rozmów były warsztaty współorganizowane przez WOT PTP i Fundacje GrowSPACE oraz Omenaa Foundation, które odbyły się 19 kwietnia pt: „W poszukiwaniu wspólnego stanowiska w sprawie strategii rozwoju wsparcia psychologicznego w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem standardów pracy psychologa w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Wspólna inicjatywa rozpoczęła dyskusję prowadzącą do uzgodnienia wspólnego stanowiska w zakresie interwencji oraz profilaktyki w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kontekście działań “Specjalistów Pierwszej Linii”. Dyskusję prowadzili praktycy, czyli osoby pracujące jako psycholodzy, pedagodzy szkolni i przedszkolni, psycholodzy z placówek opiekuńczo – wychowawczych. W projekt zaangażowani są także uczniowie, rodzice, nauczyciele, psycholodzy pracujący w systemie oświaty i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, samorządowcy, ośrodki akademickie oraz organizacje pozarządowe.

Zrealizowane spotkania warsztatowe w grupach:

30 kwietnia: osoby uczniowskie;
14 maja: rodzice, rodziny zastępcze, rodzice adopcyjni;
21 maja: samorządowcy, dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy poradni psychologiczno – pedagogicznych, dyrektorzy MOS i/lub MOW, Kuratorium Oświaty;
28 maja: psycholodzy przedszkolni, szkolni, psychologowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, psycholodzy z poradni psychologiczno – pedagogicznych, psycholodzy pracujący w MOS i/lub MOW;
4 czerwca: nauczyciele, wychowawcy klas, grup przedszkolnych, wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych;
18 czerwca: ośrodki akademickie, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe;
25 czerwca: organizacje NGO.