BEZPŁATNY WEBINAR “Między kategoriami, a wymiarami: metody testowe do oceny zaburzeń osobowości w hybrydowym modelu DSM-5”

Zarząd WOT PTP  zaprasza do udziału w bezpłatnym dla seminarium online:
“Między kategoriami, a wymiarami: metody testowe do oceny zaburzeń osobowości w hybrydowym modelu DSM-5”

TERMIN: 18.06.24r. (wtorek) godz.18.30-20.00

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a dzień przed szkoleniem otrzymasz dane dostępowe na wskazany przez Ciebie adres e-mail:
https://forms.gle/TYVd2NFa4Qvg5zC76

Prowadzący: dr hab Adam Tarnowski, profesor UMK – pełnomocnik Komisji ds. współpracy z uczelniami wyższymi.

Wprowadzenie: Ocena zaburzeń i problemów osobowościowych jest istotna zarówno w psychologii klinicznej, jak i badaniach orzeczniczych, w psychologii transportu i „na broń”. Niezbyt szczęśliwe określenia „dojrzałości emocjonalnej i społecznej” występujące w przepisach, aby dały się zastosować, wymagają przetłumaczenia na terminy psychologiczne i konkretne narzędzia pomiaru. Bazą do tego może być hybrydowy model zaburzeń osobowości. Wcześniejsze systemy klasyfikacji chorób i zaburzeń w odniesieniu do funkcjonowania osobowości stosowały głównie podejście typologiczne. ICD-11 zmienia to podejście całkowicie- osobowość zaburzoną rozpoznajemy wskazując dominujące cechy patologiczne. Z kolei DSM-V proponuje również metodę alternatywną- hybrydową. O ile badany nie spełnia dokładnie kryteriów sześciu podstawowych zaburzeń osobowości, możemy wskazać „zaburzenie określone przez cechę”, jeśli na przykład problemem badanego jest utrwalona i występująca w wielu sytuacjach od młodości skłonność do ryzyka (a pozostałem kryteria np. osobowości antyspołecznej nie występują w sposób wyraźny).

Do pomiaru wyróżnionych 5 domen i 25 cech-aspektów opracowano popularny w wielu krajach kwestionariusz PID-5. Aktualnie dostępne jest również polskie narzędzie opracowane przez A. Tarnowskiego i B Zawadzkiego „Persono”, umożliwiające ocenę nie tylko kryterium B, ale również A zaburzeń osobowości. Co istotne, wypracowano także reguły ustalania „dojrzałości emocjonalnej i społecznej”.