30 stycznia 2024r w trakcie NWZ Oddziału Warszawskiego, wybrano nowy Zarząd WOT

30 stycznia 2024r w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego, wybrano nowy Zarząd WOT, który od razu przystąpił do pracy organizując Zebranie, w trakcie którego wybrano jego ścisły skład.

Praca w Zarządzie WOT jest rolą społeczną, a cel jaki nam przyświeca to działalność na rzecz integracji społeczności psychologów, wsparcie poszerzania kompetencji oraz promowanie wysokich standardów naszej pracy. Dlatego do końca marca 2024r. powstanie plan regularnych i nowych aktywności WOT PTP . Powstaje on w odpowiedzi na potrzeby członkiń i członków naszego Oddziału, a przygotowany został w oparciu o wyniki ankiety realizowanej w 2023r.

Wierzymy, że pozwoli to na jeszcze lepsze zintegrowanie naszej społeczności, a przynależność do organizacji będzie wiązała się z poczuciem satysfakcji z przynależności do Towarzystwa zrzeszającego profesjonalnych specjalistów.

Aktualny skład zarządu jest dostępny na stronie: https://ptp.warszawa.pl/zarzad-wot/