Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w Warszawie 2-3 grudnia 2023r.

Zarząd Główny PTP zwołał na 2-3 grudnia 2023r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w Warszawie, poświęcone następującym sprawom:

  1. Rozpatrzenie nowelizacji regulaminu i wybór Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2022-2025.
  2. Wykonanie Uchwały WZD nr 36 z 27.11.2022r. – rozpatrzenie wniosków 4-53 zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów 26-27.11.2022r.
  3. Wykonanie Uchwały WZD nr 37 z 27.11.2022r. – dyskusja o przyszłości PTP.

Komplet materiałów na NWZ Delegatów PTP (2-3.12.2023) z informacją organizacyjną i szczegółową agendą został wysłany e-mailem do wszystkich adresatów 17 listopada 2023 r. Jeśli jesteście Państwo delegatami i nie otrzymaliście “Pakietu Delegata” prosimy o kontakt z biurem Warszawskiego Oddziału lub biurem ZG PTP.