Zaproszenie dla członków PTP do udziału w międzynarodowym projekcie Global Psychology Learning Institute koordynowanym przez APA

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek Global Psychology Alliance we współpracy z American Psychological Association zaprasza swoich członków wchodzących w zawód psychologów (w pierwszych 10 latach kariery zawodowej) do udziału w projekcie Global Psychology Learning Leadership Institute.  

Idea

Wsparcie młodych psychologów w przygotowaniu i realizacji projektów w jednym z trzech obszarów:  (1) Zdrowie psychiczne i jakość życia, (2) Nierówności społeczne, (3) Zmiany klimatu oraz prezentacji rezultatów na Międzynarodowym Szczycie Projekt.

Czas trwania projektu 

marzec – grudzień 2023 

 Dlaczego warto? 

– Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku nad rozwiązaniami najbardziej aktualnych problemów psychologii,
– Zbudowanie sieci kontaktów – zarówno w grupie młodych badaczy i praktyków jak i uznanych autorytetów,
– Dostęp do najnowszych osiągnięć psychologicznych i projektów realizowanych przez psychologów z całego świata.

Więcej informacji na stronie PTP: https://psych.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/zaproszenie-dla-czlokow-ptp-do-udzialu-w-miedzynarodowym-projekcie-global-psychology-learning-institute-koordynowanym-przez-apa