Bezpłatne szkolenie dla członków WOT PTP

ZARZĄD WOT PTP zaprasza na szkolenie w ramach projektu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rzecz zbudowania pierwszego w Polsce aliansu przeciw depresji, który uzyskał finansowanie z Trzeciego Programu o Zdrowiu Unii Europejskiej – Rocznego Programu Pracy 2020 (HP-PJ-2020) na podstawie umowy o dofinansowanie nr 101018325. Koordynatorką aliansu przeciw depresji w Warszawie (z ramienia EAAD-Best: https://eaad-best.eu) jest p. Marta Smagowicz.

PROPONOWANY TERMIN SZKOLENIA ONLINE DLA CZŁONKÓW WOT PTP:
Sobota 17 grudnia w godzinach 9.00 – 11.00 – dr Marlena Sokół-Szawłowska (psychiatra z IPiN-u)
Po szkoleniu online – dla osób chętnych – istnieje możliwość wysłuchania informacji na temat narzędzia IFightDepression (do 30 minut). Tę część poprowadzi dr Piotr Toczyski.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy psychologów i wszystkich pracowników ochrony zdrowia na temat depresji i zapobiegania samobójstwom oraz zapoznanie ich z narzędziem IFightDepression.

Pierwszą część szkolenia: „Rozpoznawanie i skuteczne leczenie depresji” prowadzi dr n. med. Marlena Sokół-Szawłowska, specjalista psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, doświadczony lekarz psychiatra, autorka licznych publikacji, która omawia praktyczne aspekty zagadnień związanych z depresją.

Obszar tematyczny jest oparty na licencji Europejskiego Aliansu Przeciw Depresji (EAAD) i obejmuje w szczególności:

  • Depresja – szczegółowa epidemiologia, diagnostyka, współczesne metody zapobiegania i skutecznego leczenia depresji (ambulatoryjnie i w szpitalu).
  • Profilaktyka samobójstw – skala zachowań samobójczych, sprawdzone w świecie efektywne sposoby redukcji tego zjawiska społecznego w populacjach osób młodych, osób w wieku produkcyjnym i senioralnym.

Dodatkowa część szkolenia online jest poświęcona zapoznaniu z narzędziem IFightDepression – internetowym programem do samodzielnego wykorzystania dla osób doświadczających łagodnej lub umiarkowanej depresji, opracowanym w oparciu o istniejące dowody, zalecenia dotyczące najlepszych praktyk WHO oraz konsensus użytkowników i ekspertów. Narzędzie jest bezpłatne i ma na celu pomoc osobom w samodzielnym radzeniu sobie z objawami depresji przy wsparciu przeszkolonego lekarza rodzinnego lub specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. Przewodnikiem po narzędziu będzie dr Piotr Toczyski z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Więcej o narzędziu: https://czp.org.pl/bezplatne-narzedzie-icbt-ifightdepression/

Druga część to WARSZTAT w trybie stacjonarnym: „Jak rozmawiać z osobą doświadczającą depresji i zagrożoną samobójstwem?” prowadzony przez trenerki współpracujące z Aliansem Przeciw Depresji (termin i miejsce szkolenia po wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych).

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Dostosowanie i wprowadzenie modelu najlepszych praktyk europejskiego stowarzyszenia przeciwdziałania depresji EAAD w celu poprawy opieki nad osobami z depresją i zapobiegania zachowaniom samobójczym w Europie”, jako jedno z działań Warszawskiego Aliansu Przeciw Depresji (https://www.aliansprzeciwdepresji.org). Akcja „Warszawa przeciw depresji” odbywa się pod patronatami burmistrzów dzielnic Warszawy i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Udział w szkoleniu i korzystanie z narzędzia jest bezpłatne.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: https://forms.office.com/e/aei6hDDJcx

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU.