Szkolenie BROŃ Ośrodka Badań i Usług Psychologicznych PTP

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia “BROŃ”.

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenia dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni na podstawie art. 15c ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2020, poz.955 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2178).