Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii 2022-2024

Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców ze szkół, poradni, placówek opiekuńczo -wychowawczych, resocjalizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz trenerów, mediatorów, coachów, nauczycieli, asystentów rodzinnych,studentów oraz wszystkich zainteresowanych aktywnym uczeniem się i doskonaleniem umiejętności pomocy psychologicznej i socjoterapii.